/ Vše o bydlení / Jak nenaletět při podpisu kupní smlouvy /

Jak nenaletět při podpisu kupní smlouvy

Určitě to znáte. Drobná písmenka, na která skoro potřebujete lupu. Dlouhý odborný text, u kterého ztrácíte pozornost po prvním odstavci. Často je obtížné odhalit, jestli se ve smlouvě neskrývá nějaká záludnost. Proto jsme se v KOVA Reality rozhodli zprostředkovat vám své zkušenosti. Přečtěte si, na co si dát při podpisu kupní smlouvy na nemovitost pozor.

Při podpisu kupní smlouvy už žádné změny

První a nutnou podmínkou je, že na schůzce, kde se bude smlouva podepisovat, máme už předem schválený text. Návrh kupní smlouvy byste měli mít k dispozici s předstihem. Nespoléhejte ani na to, že jste už četli a podepisovali rezervační smlouvu nebo smlouvu o smlouvě budoucí. Vždy kontrolujte všechny náležitosti kupní smlouvy.

Svaté a nepsané pravidlo zní, že schůzka má být čistě o aktu podpisu, nikoliv o vyjednávání a nastavování podmínek obchodu. Když se druhá strana pokouší při aktu podpisu již domluvenou smlouvu měnit, nebojte se odejít. Změnu smlouvy pak můžete řešit, až budete mít dostatek času na pochopení důsledků úprav.

Nejčastější chyby ve smlouvách

Nejčastěji se chybuje v přehozených číslech. Také se může stát, že zhotovitel prodejní smlouvy zkomolí vaše jméno. V těchto případech může dojít k chybě díky automatickým úpravám v MS Word. Proto si vždy před podpisem zkontrolujte svá rodná čísla a další iniciály spojené s prodejem nebo pronájmem nemovitosti.

Dále rozhodně zkontrolujte celou kupní cenu. Při úpravách kupní ceny se často stává, že se upraví pouze samotná částka, ale částka slovy zůstane původní. Může se dokonce stát, že bude v kupní ceně chybět nula, např. milion Kč jako 100000 Kč. Bohužel to nebude poprvé ani naposled, co se něco takového stalo.

Kopírování až na místě

Součástí podpisu je i dohoda na tom, kdo samotné smlouvy připraví, tedy způsob vyhotovení.
U velkých obchodů se doporučuje k podpisu kupní smlouvy na nemovitost přinést pouze jedno paré, které si všichni zúčastnění přečtou a na každé straně označí.

Takto zkontrolovaná a označená smlouva se pak mezi účastníky na místě v potřebném počtu rozkopíruje k samotnému podpisu. Tím je zaručeno, že všechna vyhotovení jsou stejná, a odpadne nutnost je kompletně přečíst. Listů totiž bývá mnoho, protože každý účastník (nejen strana) by si měl odnést své vlastní paré.

Jak zabránit umyslné výměně listů

Vícestránková smlouva musí být sešitá sešívačkou a přelepená přelepkou. Dle B.I.S. je jediný zaručený způsob, jak zabránit úmyslné výměně stran ve smlouvě. Jaký je postup?

  1. Použít bílé štítky jako přelepky, přes které se účastníci podepíší.
  2. Poté vše ještě jednou přelepit průhlednou izolepou ve větším provedení (ta vždy naruší kvalitu papíru, a tak se pozná, že je smlouva zneužitá).

Podepisujte raději v kanceláři

Důležité je i místo podpisu. V kavárnách, autech nebo v restauracích většinou dochází k přehlédnutí případných pochybení v kupních smlouvách. Z tohoto důvodu klienti KOVA Reality podepisují smlouvy zásadně v kanceláři, kde je na všechno dostatek času. Vše proběhne, jak má, a nic pak už nebrání hladkému průběhu převodu nemovitosti.

Jak podepisujeme smlouvy v KOVA Reality?

Dodržujeme tato osvědčená pravidla:

•    Změny ve smlouvách provádíme pouze za pomoci revizí MS Word.
•    Samotný podpis smluv domlouváme, pouze pokud je shoda na finálním znění.
•    Smlouvy podepisujeme vždy v naší kanceláři.
•    U podpisu je přítomný advokát, který ověří podpisy účastníků.
•    Pokud si to smluvní strany přejí, zasíláme jim čistopisy smluv poštou ke kontrole.

Při uzavírání smluv v realitách jde často o nemalé částky a výše uvedené rady by vám měly usnadnit samotný proces uzavření smlouvy. Pokud vás čeká podpis kupní smlouvy na byt, dům nebo pozemek, tak se vám bude hodit náš krátký a stručný návod. Dozvíte se v něm, jak rychle zkontrolovat důležité údaje a vyvarovat se chyb. Najdete ho v našem dalším článku.

Ing. Ondřej Velemínský
Ing. Ondřej Velemínský

Manažer pobočky Smíchov
Jazyky: čeština, angličtina

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.