/ Vše o bydlení / Jak kontrolovat smlouvu /

Jak kontrolovat smlouvu

KOVA Reality Vám přináší tento návod pro rychlou kontrolu podepisovaných smluv, který Vám ušetří čas a pomůže odstranit případné chyby.

Kontrola osobních údajů

•    Jméno
•    Rodné číslo a datum narození
•    Trvalé bydliště, doručovací adresu

Kontrola předmětu smlouvy

•    Číslo jednotky a velikost spoluvlastnického podílu.       
•    Číslo popisné budovy, parcelní čísla pozemků.             
•    Katastrální území, část obce, číslo LV                         

Finanční vypořádání

•    Výši kupní ceny čísly a slovy.                                    
•    Čísla účtu pro úhradu kupní ceny.                             
•    Součet jednotlivých částí kupní ceny, vyplácí-li se po částech či několika vlastníkům.
•    Čísla účtu pro vyplacení kupní ceny z příp. úschovy.    
•    Součet všech plateb vyplacených z příp. úschovy.

Předání nemovitosti

•    Termín a podmínky předání