/ Vše o bydlení / Energetický štítek při prodeji domu /

Energetický štítek při prodeji domu

Plánujete prodat rodinný dům nebo vilu? Pak nezapomeňte, že ještě před zahájením prodeje budete potřebovat energetický štítek. Při prodeji domu je požadovaný jako ochrana spotřebitele. Potenciální zájemce by měl vědět, jaké budou náklady na provoz domu.
Energetický štítek při prodeji domu

Plánujete prodat rodinný dům nebo vilu? Pak nezapomeňte, že ještě před zahájením prodeje budete potřebovat energetický štítek. Při prodeji domu je požadovaný jako ochrana spotřebitele. Potenciální zájemce by měl vědět, jaké budou náklady na provoz domu.

Průkaz energetické náročnosti budovy

PENB informuje o energetické náročnosti budovy a její spotřebu za rok v MWh. Vyčísluje energie, které se spotřebují při běžném provozu. Díky tomu je pak možné dopočítat cenu za vytápění, ohřev a osvětlení budovy v závislosti na použitém topném mediu.

Určuje, do jaké třídy energetické náročnosti budova patří. Nejúspornější je A, naopak energeticky nejnáročnější je G. Průkaz energetické náročnosti budovy musí mít všechny novostavby, administrativní budovy, bytové domy, rekonstruované budovy a také je vyžadovaný při prodeji domu.

Energetický štítek domu v 5 bodech

 • Řadí nemovitost do energetické třídy A-G.
 • Obsahuje informace o spotřebovávané energii budovy a také o neobnovitelné primární energii, která vyjadřuje vliv provozu budovy na životní prostředí.
 • Jeho součástí je doporučení možných opatření, která by pomohla snížit energetickou náročnost budovy.
 • Platí maximálně 10 let ode dne vyhotovení (při změně budovy je nutná aktualizace).
 • Vydává ho energetický specialista.

Průkaz energetické náročnosti budovy při prodeji nemovitosti

Povinnost zajistit energetický štítek upravuje zákon 406/2000 Sb. Poslední změna vstoupila v platnost 1. července 2015. Ta zavádí přísnější pravidla pro prodej a pronájem nemovitostí. Odpovědnost se vztahuje nejen na majitele nemovitostí, ale také na realitní kanceláře nebo insolvenční správce a další zprostředkovatele prodeje nebo pronájmu nemovitostí. Energetickou třídu je nutné uvést i v inzerátu nabízené nemovitosti.

Pokud se rozhodnete pro prodej domu přes realitní kancelář, máte podle zákona povinnost dodat energetický štítek. Pokud ho nepředáte, zprostředkovatel musí v inzerátu uvést nejhorší energetickou třídu, kterou je třída G. Tím je splněna povinnost zprostředkovatele, ale ne vaše, a bohužel vám hrozí pokuta.

PENB a nový občanský zákoník

Povinnost energetického štítku při prodeji nemovitosti řeší od 1. ledna 2014 také nový občanský zákoník v tzv. předsmluvním ujednání. Jde o podmínku, podle které je nutné seznámit kupujícího se všemi okolnostmi nemovitosti a dokumenty, které s objektem souvisí. Mezi ně patří také energetický průkaz a štítek. Což znamená, že energetický štítek budete muset tak jako tak před podpisem kupní smlouvy zajistit.

Případy, kdy štítek energetické náročnosti nemusí být

 • Budovy, které mají celkovou energeticky vztažnou plochu menší než 50 
 • Stavby pro rodinnou rekreaci, které se užívají pouze část roku (odhadovaná spotřeba je nižší než 25 % spotřeby energie, ke které by došlo během celoročního užívání)
 • Budovy navrhované a užívané ke konání bohoslužeb a pro náboženské účely
 • Budovy, které jsou kulturními památkami, nebo se nacházejí v památkové rezervaci (nejedná se o památkovou zónu)
 • Zemědělské budovy, průmyslový a výrobní provoz se spotřebou energie do 700 GJ za rok (194 MWh/rok)

Energetické štítky nemusí mít budovy postavené a zrekonstruované do roku 1947

Novela platná od 1. 7. 2015 umožňuje výjimku, kdy není PENB vyžadovaný u prodejů a pronájmů budov postavených a zároveň naposledy zrekonstruovaných před rokem 1947. Rekonstrukcí je myšlena změna obálky budovy na ploše větší než 25 %. Jedná se například o zateplení střechy, fasády, podlahy nebo o výměnu oken a dveří. Dále také o novou, i když nezateplenou, fasádu nebo střechu. U těchto nemovitostí se předpokládá a zároveň v inzerátech uvádí nejhorší energetická třída G.

Tato výjimka není automatická, ale vyžaduje písemný souhlas kupujícího (nebo nájemce). Pokud na předložení energetického štítku trvá, není možné ji použít.

PENB - povinnost prodávajícího

Jaké tedy máte jako prodávající povinnosti? Tady je malé shrnutí celého postupu.

 1. Před začátkem prodeje předat grafickou část průkazu zprostředkovateli (klasifikační třída musí být uvedena v inzerátu a všech dalších reklamních materiálech).
 2. Před uzavřením kupní smlouvy předložit kupujícímu energetický štítek.
 3. Nejpozději při podpisu kupní smlouvy předat energetický štítek kupujícímu.

Jaká je pokuta, když nemáte energetický štítek

Vzhledem k tomu, že máte jako podávající povinnost PENB zajistit, může vám být v případě jejího porušení uložena sankce. Tou je pokuta až do výše 100 000 Kč u fyzických a až 200 000 Kč u právnických osob. Kontrolu, jestli byl štítek při prodeji doložený, provádějí inspektoři ze Státní energetické inspekce. A to buď namátkově, nebo na udání.

Průkaz energetické náročnosti budovy - cena

Na cenu má vliv velikost domu a také dostupnost podkladů. Jedná se o informace tepelně-technické a technologické (je možné je zjistit z aktuální projektové dokumentace). Pokud je nemáte, je potřeba provést odbornou prohlídku a zaměření. Částku pak tvoří výpočet a místní šetření. Záleží také na tom, koho oslovíte. Ceny u jednotlivých firem se mohou lišit. Většinou se pohybují od 4 000 Kč za výpočet a kolem 1 000 Kč za zaměření.

U nás získáte PENB zdarma

Zdá se vám to složité? Nevíte, kam se ohledně zhotovení štítku obrátit? Rádi vám pomůžeme nejen s energetickým průkazem, ale i s celým procesem prodeje vašeho domu. Pokud se rozhodnete využít našich služeb, postaráme se o jeho vypracování energetickým specialistou, a navíc vám ho nebudeme účtovat.