Dražba pozemků o celkové výměře 36 399 m2, Lindava, Česká Lípa

Česká Lípa, Cvikov,
315 500 Kč
Nejnižší podání

Dražba zemědělských pozemků, které jsou ve většině (dle výpisů z KN) vedeny jako neplodná půda. v k.ú. Lindava. Některé pozemky jsou využívány jako trvalý travní porost, mnohé pozemky jsou zarostlé náletovými křovinami či stromy. Pozemky se nacházejí buď v souvislých skupinách nebo i samostatně.
pozemek parc. č. 668/3 o výměře 161 m2 - ostatní plocha, způsob využití - neplodná půda;
pozemek parc. č. 681/2 o výměře 5 517 m2 - ostatní plocha, způsob využití - neplodná půda;
pozemek parc. č. 960/4 o výměře 4 425 m2 - ostatní plocha, způsob využití - neplodná půda;
pozemek parc. č. 1025/1 o výměře 3 305 m2 - ostatní plocha, způsob využití - neplodná půda;
pozemek parc. č. 1181/3 o výměře 3 726 m2 - ostatní plocha, způsob využití - neplodná půda;
pozemek parc. č. 1260/3 o výměře 5 871 m2 - ostatní plocha, způsob využití - neplodná půda;
pozemek parc. č. 1315/4 o výměře 6 623 m2 - ostatní plocha, způsob využití - neplodná půda;
pozemek parc. č. 1800/2 o výměře 6 498 m2 - ostatní plocha, způsob využití - neplodná půda;
pozemek parc. č. 2477 o výměře 273 m2 - ostatní plocha, způsob využití - jiná plocha;
vše zapsáno na LV č. 378 vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, pro obec Cvikov, Kat. území Lindava.
Omezení váznoucí na předmětu dražby:
Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají

Nabídka
Nabídka
Číslo zakázkyKP011383
Druh zakázkyDražba
Stav zakázkyZrealizováno
Aktualizace11. 2. 2021
Dražba
Dražba
Druh dražbyDobrovolná
Datum dražby 12. 03. 2018  11:30
Místo dražby www.realdrazby.cz
Termín první prohlídky 28. 02. 2018  14:00
Termín druhé prohlídky 07. 03. 2018  14:00
Vyvolávací cena 315 500 Kč
Znalecký posudek 473 187 Kč
Minimální příhoz 5 000 Kč
Jistina 30 000 Kč
Parametry
Parametry
Nemovitost
Forma vlastnictvíOsobní
Plochy
Plocha parcely 36 399 m2
Inženýrské Sítě
Elektřina na pozemkuNení
VodaNení
Připojení na internetNení
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cena
Cena
315 500 Kč
Nejnižší podání

 Petr Kohoutek
Petr Kohoutek

Realitní poradce, jazyky: čeština, angličtina

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.