/ Slovník pojmů / Zástavní právo /

Zástavní právo

Zástavní právo patří mezi věcná práva k cizí věci a slouží k zajištění dluhu v ujednané výši pro případ, že nebude dlužníkem včas a řádně splněn. Předmětem je zástava, která může být v případě nesplnění pohledávky zpeněžena a výtěžek získá věřitel.  Zástavním právem lze zajistit jak peněžitý, tak nepeněžitý dluh.