/ Slovník pojmů / Zástavní právo /

Zástavní právo

Co znamená zástavní právo

Zástavní právo se řadí mezi věcná práva k cizí věci. Je určené k zajištění dluhu v ujednané výši v případě, že nebude dlužníkem řádně a včas splacený. Prostřednictvím zástavního práva je možné zajistit peněžitý i nepeněžitý dluh.

Co je to zástava

Předmětem zástavního práva je zástava, kterou je možné v případě nesplnění pohledávky zpeněžit. Výtěžek pak získává věřitel. Zástavou mohou být hmotné i nehmotné věci, které jsou způsobilým předmětem občanskoprávních vztahů majetkové povahy. Podmínkou je, že musí být obchodovatelné, aby je bylo možné zpeněžit, pokud by nebyla pohledávka uhrazena. Kromě nemovitostí to bývají i věci movité, jako jsou cenné papíry, ochranné známky, podíly v korporacích a další.

Zástavní smlouva

Zástavní smlouva může být písemná, ústní nebo formou veřejné listiny. Specifikuje, co je zástavou a jaký dluh bude tato zástava zajišťovat. Dále může obsahovat informace o smluvních pokutách, pokud nebude dluh splacený v domluveném termínu.

Ing. Ondřej Velemínský
Ing. Ondřej Velemínský

Manažer pobočky Smíchov
Jazyky: čeština, angličtina

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.