/ Slovník pojmů / Vyhláškový odhad ceny nemovitosti /

Vyhláškový odhad ceny nemovitosti

Co je to vyhláškový odhad ceny nemovitosti

Při oceňování nemovitosti vycházejí odhadci z platné legislativy ČR, především ze zákona o oceňování majetku č. 151/1997 Sb. Ten je doplněný vyhláškou, která upřesňuje způsob ocenění jednotlivých typů nemovitostí. Každý rok ji vydává Ministerstvo financí.

Stanovená cena nemovitosti u tohoto typu je označovaná jako vyhlášková, zjištěná, administrativní nebo úřední. Zatímco u tržního ocenění nemovitosti je to cena tržní, obvyklá nebo obecná.

Kdy je potřeba ocenění nemovitosti

Odhad nemovitosti je vyžadován například v těchto případech:

  • Daň z nemovitosti při prodeji a koupi - znalecký posudek je nutný pro finanční úřad, aby mohl stanovit výši daně z převodu nemovitosti. Vychází z výše ceny na kupní smlouvě a z ceny posudku, který je zpracovaný podle vyhlášky MF ČR.
  • Darování nemovitosti - kromě darovací smlouvy je nutný znalecký posudek (odhad) podle vyhlášky MF ČR pro potřeby finančního úřadu, který stanoví výši částky darovací daně.
  • Dědické řízení - znalecký posudek je nutný pro soudního komisaře, který je pověřený okresním soudem. Při ocenění se postupuje dle vyhlášky MF ČR a stanovuje se návrh ceny obvyklé (porovnání s jinými prodanými nemovitostmi) za účelem přiměřeného vypořádání dědiců. Jak stav nemovitosti, tak vyhláška MF ČR musí respektovat datum úmrtí. Odhad zajišťují dědicové, pouze ve sporných případech stanoví znalce soud.
  • Rozvodové řízení - pokud jsou vlastníky nemovitosti  oba manželé, je odhad nutný k vypořádání spoluvlastnictví. Pokud by se manželé nedohodli, zajistí vypořádání soud na návrh jednoho z manželů (reálné rozdělení podle výše podílů, přikázání nemovitosti jednomu nebo více spoluvlastníkům, prodejem a rozdělením výtěžku podle výše podílů). V případě, že nemovitost vlastní jeden z manželů, oceňuje se výše vložených společných prostředků za manželství, které se prokazuje doklady.
 Ondřej Žemlička
Ondřej Žemlička

Senior realitní poradce
Jazyky: čeština, angličtina

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.