/ Slovník pojmů / Věcné břemeno /

Věcné břemeno

Věcné břemeno

Omezení vlastníka nemovitosti uvedené na listu vlastnictví. Věcná břemena přecházejí s vlastnictvím nemovitosti na nabyvatele.