/ Slovník pojmů / Vady nemovitostí /

Vady nemovitostí

Jaké mohou mít nemovitosti vady

Vady na nemovitých věcech, tedy pozemcích, stavbách, bytech a domech lze rozdělit na dva základní okruhy, a to:

Reklamace vad nemovitostí

Vady nemovitosti se vždy uplatňují u prodávajícího. Lhůta pro jejich uplatnění je 5 let ode dne koupě. Na základě dohody smluvních stran je možné tuto lhůtu zkrátit. Případně lze možnost uplatňovat vady na nemovité věci vyloučit.

Ing. Ondřej Velemínský
Ing. Ondřej Velemínský

Manažer pobočky Smíchov
Jazyky: čeština, angličtina

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.