/ Slovník pojmů / Územní plán /

Územní plán

Jedná se o územně plánovací dokumentaci, která řeší racionalizaci prostorového a funkčního uspořádání území v krajině. Tato dokumentace se skládá z mapové a textové části. Záměrem územního plánu je nalezení předpokladů umožňujících další výstavbu a také rozvoj, který je trvale udržitelný. Jde o vyvážený stav mezi zájmy obyvatel určeného území a zájmy životního prostředí a hospodářství.