/ Slovník pojmů / Úschova peněz /

Úschova peněz

Co je to úschova peněz

Nákup či prodej nemovitosti je finančně komplikovaná a do značné míry i riskantní operace. Kupující se stává vlastníkem domu či bytu až v okamžiku zápisu vkladu do katastru nemovitostí. Ten má ze zákona na zápis vlastnického práva lhůtu 30 dní.

Pokud by katastr vklad nového vlastnického práva nezapsal a kupující už prodávajícímu předal peníze, mohl by se zájemce o nemovitost dostat do problémů, jak zaplacené peníze dostat zpět. Kdyby prodávající nespolupracoval, mohl by se kupující obrátit na soud, ale to je při rychlosti řešení soudních sporů poměrně zdlouhavý proces. Podobným případům lze snadno zabránit.

Jednoduchým nástrojem, kterým lze provést transakci, při níž nedochází k okamžité účinnosti smluv, je úschova peněz u třetí osoby tj. advokáta nebo notáře. Lze ji využít nejen při obchodu s nemovitostmi, ale také při převodu práv k družstevnímu bytu, převodu obchodního podílu či v dědickém řízení.

Jaký je postup při úschově peněz

  1. Jedna strana (kupující) složí peníze pro druhou stranu (prodávajícího) na zvláštní účet nezávislé třetí osoby.
  2. Teprve při naplnění předmětu obchodu a splnění všech podmínek smlouvy jsou peníze uvolněny prodávajícímu.
  3. Do té doby nemůže s penězi disponovat ani jedna ze zúčastněných stran. K účtu má přístup dle smlouvy pouze třetí, tedy nezávislá osoba.

Kdo poskytuje úschovu peněz

  • notáři
  • advokáti
  • výjimečně exekutorské úřady
  • některé banky
  • některé realitní kanceláře
Zajímá vás více? Spojte se námi.