/ Slovník pojmů / Stavební spoření /

Stavební spoření

Stavební spoření - definice

Účelové spoření, v jehož rámci účastník ukládá finanční prostředky, které se mu zhodnocují. Zhodnocení se skládá ze státní podpory a úrokové sazby, která může být u jednotlivých spořitelen odlišná. Po skončení může účastník také požádat o úvěr ze stavebního spoření (když splní určité podmínky).

Co je to státní podpora u stavebního spoření

Jedná se o finanční příspěvek státu, který je ve výši 10 % z roční uspořené částky (od 1. 1. 2011 je maximální výše státní podpory 2 000 Kč za rok). Nárok na státní podporu mají pouze fyzické osoby, zatímco účastníky stavebního spoření mohou být i právnické osoby, ty však nárok na státní podporu nemají.

Kdo může získat státní podporu

  • občan České republiky
  • občan Evropské unie, který získal povolení k pobytu na území České republiky a má přidělené rodné číslo příslušným orgánem České republiky
  • fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území České republiky a rodné číslo přidělené příslušným orgánem České republiky

Překlenovací úvěr

V případě, že účastník potřebuje řešit své bytové potřeby dříve, než má nárok na standardní úvěr ze stavebního spoření, může požádat o tzv. překlenovací úvěr. Rozhodnutí, zda bude tento úvěr schválen, je pouze na stavební spořitelně.

Překlenovací úvěr je jednorázově splacený v okamžiku, kdy jsou splněny podmínky pro získání úvěru ze stavebního spoření. Do té doby není splácena jistina, ale pouze úrok. Účastník také dále spoří sjednaný vklad na svůj účet. Po schválení úvěru ze stavebního spoření splácí úrok z úvěru a začíná umořovat také jistinu (dluh).

Cílová částka

Jde o částku, na kterou se uzavírá smlouva o stavebním spoření a která vyjadřuje budoucí potřebu finančních prostředků účastníka stavebního spoření pro realizaci bytových potřeb. Nejedná se tedy o částku, která bude po ukončení smlouvy naspořená. Výši cílové částky je možné změnit i v průběhu doby spoření.

Co zahrnuje cílová částka

  • vklady na účet stavebního spoření
  • státní podporu
  • úroky
  • budoucí úvěr ze stavebního spoření
Ing. Petr Janský
Ing. Petr Janský

Senior realitní poradce
Jazyky: čeština, angličtina

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.