/ Slovník pojmů / Stavební pozemek /

Stavební pozemek

Definice pojmu stavební pozemek

Dle § 2 odst. 1 písm. b) stavebního zákona je to pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, který je vymezený a určený k umístění stavby buď územním rozhodnutím, nebo regulačním plánem. 

V katastru nemovitostí je stavební pozemek vedený jako zastavěná plocha a nádvoří. Dále je to pozemek různého druhu, avšak určený územně plánovací dokumentací obce nebo vydaným územním rozhodnutím k zastavění. Také pozemek skutečně zastavěný bez ohledu na jeho stav evidovaný v katastru nemovitostí.