/ Slovník pojmů / Stavební povolení /

Stavební povolení

Stavební povolení v České republice

Jedná se o licenci, kterou je nutné zajistit před zahájením stavby a stavebních úprav. Každý stát má svá vlastní pravidla pro jeho vydání. V České republice vydává stavební povolení místní stavební úřad na základě předložené žádosti a splnění daných podmínek. Žádostí se rozumí náležitý formulář, který je k dispozici na úřadě.

Kdy je potřeba žádost o stavební povolení

  • U staveb, které mají zastavěnou plochu větší než 150 m², nebo pokud zasahují do nosných konstrukcí domu či jiného objektu.
  • V případě menších zásahů je nutné činnost nahlásit, přičemž drobné úpravy je možné provádět bez povolení.
  • Upřesnění staveb, které vyžadují stavební povolení, je uvedené ve Stavebním zákoně č. 183/2006 Sb. ve znění 2013 v § 103 a dalších.

Jak dlouho trvá vydání stavebního povolení

Po splnění všech podmínek je stavebního povolení v Česku vydáno za 30 až 60 dní. Poplatek za jeho vydání činí 300 až 3000 Kč. Pokud by byla žádost zamítnuta, má dotyčný právo na odvolání. Po vystavení stavebního povolení má stavebník povinnost umístit stvrzení o povolení k dané stavbě.

 Miloslav Kovařík
Miloslav Kovařík

Výkonný ředitel
Jazyky: čeština, angličtina

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.