/ Slovník pojmů / Společné jmění manželů /

Společné jmění manželů

Co je to společné jmění manželů (SJM)

Jedná se o určitý typ spoluvlastnictví, který vzniká uzavřením manželství. Má vlastní úpravu, která se od obecného spoluvlastnictví liší. Tato forma může vzniknout pouze mezi manžely a vztahuje se na majetek a závazky, které manželé nabyli za dobu trvání manželství.

Vypořádání společného jmění manželů

Pokud společné jmění manželů zaniká, musí dojít k jeho písemnému vypořádání. Vychází se z toho, že oba podíly jsou stejné. Vypořádání je možné provést dohodou, pokud k ní nedojde, podá jeden z manželů návrh a rozhoduje soud. V případě, že ani k tomuto vypořádání nedojde po 3 letech, nastává tzv. právní fikce, že proběhlo. V praxi to znamená, že movité věci náleží tomu, u koho se nacházejí. Ostatní movité věci, nemovitostí a dluhy se stávají podílovým spoluvlastnictvím se stejnými podíly.

Kdy zaniká SJM

  • zánik manželství - rozvod, smrt nebo prohlášení jednoho z manželů za mrtvého
  • v případě, že byl jednomu z manželů uložen trest propadnutí majetku
  • pokud je na jednoho z manželů vyhlášen konkurz

Ing. Petr Janský
Ing. Petr Janský

Senior realitní poradce
Jazyky: čeština, angličtina

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.