/ Slovník pojmů / Společenství vlastníků jednotek (SVJ) /

Společenství vlastníků jednotek (SVJ)

Společenství vlastníků jednotek a rejstřík

Společenství vlastníků je právnická osoba, která byla založená za účelem zajišťování správy domu a pozemku. Skládá se z vlastníků jednotlivých jednotek (bytů). Dle nového občanského zákoníku vzniká společenství vlastníků až okamžikem zápisu do veřejného rejstříku společenství vlastníků. Ten je jakousi obecnou databází informací o SVJ. Vedou ji tzv. rejstříkové soudy (agendu však vykonávají soudy krajské).

  • nejvyšší orgán SVJ: shromáždění
  • statutární orgán: výbor (pokud stanovy neurčí, že je to předseda společenství)

Stanovy společenství vlastníků bytových jednotek

Ve stanovách jsou obvykle uvedené tyto informace:

  • název, který obsahuje termín „společenství vlastníků“ a označení domu, jehož se týkají
  • sídlo (buď v domě, pro který SVJ vzniklo, nebo na jiném místě)
  • určení působnosti a počtu členů orgánů, délka funkčního období, způsob svolávání, jednání a usnášení
  • stanovení prvních členů statutárních orgánů
  • specifikace členských práv a povinností vlastníků bytů včetně způsobu jejich uplatňování
  • upřesnění pravidel správy domu, pozemku a také společných prostor
  • údaje pro tvorbu rozpočtu a výši příspěvků na správu domu
Ing. Ondřej Velemínský
Ing. Ondřej Velemínský

Manažer pobočky Smíchov
Jazyky: čeština, angličtina

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.