/ Slovník pojmů / Společenství vlastníků jednotek (SVJ) /

Společenství vlastníků jednotek (SVJ)

Společenství vlastníků je právnická osoba založená za účelem zajišťování správy domu a pozemku; složená z vlastníků jednotlivých jednotek (bytů). Nejvyšší orgán společenství vlastníků je shromáždění. Statutární orgán je výbor, ledaže stanovy určí, že je statutárním orgánem předseda společenství. Společenství vlastníků vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku vlastníků.