/ Slovník pojmů / Smlouva o výhradním prodeji /

Smlouva o výhradním prodeji

Smlouvou o výhradním prodeji se zprostředkovatel zavazuje, že zájemci zprostředkuje uzavření určité smlouvy s třetí osobou. Ve smlouvě může být stanoveno, že se zájemce zavazuje zaplatit zprostředkovateli provizi.