/ Slovník pojmů / Smlouva o smlouvě budoucí /

Smlouva o smlouvě budoucí

Smlouva o smlouvě budoucí

Smlouvou o smlouvě budoucí se nejméně jedna strana zavazuje po vyzvání v ujednané lhůtě, jinak do jednoho roku, uzavřít budoucí smlouvu, jejíž obsah je ujednán alespoň obecným způsobem.

Povinnost uzavřít smlouvu bez zbytečného odkladu vzniká straně zavázané poté, co jí k tomu vyzve strana oprávněná v souladu se Smlouvou o smlouvě budoucí, z čehož vyplývá, že je zapotřebí ve Smlouvě ujednat, která ze stran je stranou oprávněnou a která stranou zavázanou, popř. stanovit, která strana převezme závazek uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí; (zda povinnost uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí nesou obě stany či pouze jedna z nich).

Předmět Smlouvy o smlouvě budoucí musí být pojednán tak, aby strany alespoň typovým označením uvedly, o jaký typ smlouvy se jedná a co bude jejím předmětem, aby nedošlo k záměně s jiným předmětem smlouvy a aby bylo třetím stranám jasné, o který předmět se jedná.

V případě Smlouvy o budoucí kupní smlouvě je nutné určit jak předmět koupě, tak výši kupní ceny.

Pokud strana zavázaná nesplní povinnost Smlouvu uzavřít, může strana oprávněná požadovat, aby obsah Smlouvy o smlouvě budoucí určil soud nebo smluvně určená osoba.

Povinnost uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí zaniká, pokud oprávněná strana nevyzve zavázanou stranu k uzavření Smlouvy včas.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.