/ Slovník pojmů / Rezervační smlouva /

Rezervační smlouva

Rezervační smlouva zajišťuje rezervaci předmětné nemovitosti kupujícímu, během které nemůže prodávající nebo zprostředkovatel nabízet předmětnou nemovitost jinému zájemci. Rezervační smlouva se týká i rezervačního poplatku, který zpravidla bývá započítán jako první část kupní ceny a je také určen jako smluvní pokuta při nedodržení podmínek rezervační smlouvy. Doba trvání rezervační smlouvy je odvislá od dohody zúčastněných stran.

Jak kontrolovat smlouvu

 

Zajímá Vás více? Spojte se s námi.

+420 810 100 100
kova@kova.cz