/ Slovník pojmů / Předkupní právo /

Předkupní právo

Předkupní právo - definice

Jde o věcné právo k nemovitosti uvedené na listu vlastnictví ve prospěch oprávněné osoby, které znamená, že v případě prodeje musí být nemovitost nabídnuta ke koupi nejdříve této osobě.

Předkupní právo ze smlouvy

Pro ujednání předkupního práva obecně zákon nevyžaduje písemnou formu. Co se však týká nabídky ke koupi nemovitosti, písemná forma vyžadována je. Sjednává se buď samostatná smlouva, nebo tzv. vedlejší smluvní ujednání. Předkupník je povinen uhradit cenu ve stanovené lhůtě (pokud není uvedena, je to u věci movité do 8 dní a u nemovitosti do 3 měsíců po nabídce). Pokud částku nezaplatí, předkupní právo zaniká.

Předkupní právo ze zákona

Předkupní právo bylo od 1. července 2020 téměř zrušeno. Zachováno zůstalo jen v některých případech. Jedná se o situace, kdy spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti ovlivnit.

Například spoluvlastnický podíl získaný v rámci dědického řízení musíte před prodejem nejdříve nabídnout spoluvlastníkům. Tato povinnost trvá pouze 6 měsíců od nabytí vlastnického práva. Zároveň neplatí, když se jedná o prodej nebo převod na manžele, sourozence nebo jinou blízkou osobu.

Dále platí zásada povrch ustupuje půdě, jejímž cílem je, aby vlastníkem stavby a pozemku byla tatáž osoba. Vlastník pozemku tedy má předkupní právo k cizí stavbě na jeho pozemku a stejně tak majitel stavby na cizím pozemku má předkupní právo k tomuto pozemku.

Ing. Petr Janský
Ing. Petr Janský

Senior realitní poradce
Jazyky: čeština, angličtina

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.