/ Slovník pojmů / Předkupní právo /

Předkupní právo

Předkupní právo - definice 

Jde o věcné právo k nemovitosti uvedené na listu vlastnictví ve prospěch oprávněné osoby, které znamená, že v případě prodeje musí být nemovitost nabídnuta ke koupi nejdříve této osobě.

Předkupní právo ze smlouvy

Pro ujednání předkupního práva obecně zákon nevyžaduje písemnou formu. Co se však týká nabídky ke koupi nemovitosti, písemná forma vyžadována je. Sjednává se buď samostatná smlouva, nebo tzv. vedlejší smluvní ujednání. Předkupník je povinen uhradit cenu ve stanovené lhůtě (pokud není uvedena, je to u věci movité do 8 dní a u nemovitosti do 3 měsíců po nabídce). Pokud částku nezaplatí, předkupní právo zaniká.

Předkupní právo ze zákona

Dnes již neexistuje obecná úprava zákonného předkupního práva. Občanský zákoník řeší toto právo jen u některých institutů, ale jedná se výhradně o případy, ve kterých nemohli spoluvlastníci svá práva a povinnosti ovlivnit. Konkrétně se jedná o předkupní práva:

  • v případě rodinného závodu
  • případ smrti
  • ve vztahu k zemědělskému závodu
  • stavby
  • nájemce jednotky
  • vlastníka pozemku nebo stavby
Ing. Petr Janský
Ing. Petr Janský

Senior realitní poradce, jazyky: čeština, angličtina

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.