/ Slovník pojmů / Předkupní právo /

Předkupní právo

Předkupní právo

Věcné právo k nemovitosti uvedené na listu vlastnictví ve prospěch oprávněné osoby, v případě prodeje musí být nemovitost nabídnuta ke koupi jako první této osobě.