/ Slovník pojmů / Pozemky v zjednodušené evidenci KN /

Pozemky v zjednodušené evidenci KN

Pozemky v zjednodušené evidenci KN

Pozemky, jejichž hranice nejsou v terénu patrné, neboť jsou z dřívějších dob sloučeny do většího půdního celku.