Co je to pozemek

Jedná se o část zemského povrchu, která je od sousedních částí oddělená pomocí hranice. Existují jejich různé typy, konkrétně jsou to tyto hranice:

  • územní jednotky
  • katastrálního území
  • vlastnická
  • stanovená regulačním plánem, územním rozhodnutím nebo územním souhlasem
  • jiného práva zapisovaného do katastru nemovitostí záznamem
  • rozsahu zástavního práva
  • rozsahu práva stavby
  • druhu využití pozemků, rozhraním využití pozemků

U pozemku může nastat několik změn. Může dojít ke změně jeho hranic, může být zrušený nebo rozdělený. Také se mohou změnit čísla parcel.

Stavba součástí pozemku

Nový občanský zákoník (NOZ) zavedl zásadu superficies solo cedit, která znamená, že součástí pozemku je prostor jak nad povrchem, tak pod povrchem. Dále jsou to stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení včetně toho, co je do pozemku zapuštěno a také upevněno ve zdech. Výjimku tvoří stavby dočasné.

Chcete si pořídit stavební pozemek, kde si postavíte svůj dům snů? Hospodaříte a hledáte vhodné pole, louku nebo les? Podívejte se na naši nabídku pozemků, které jsou na prodej.

 Petr Kohoutek
Petr Kohoutek

Realitní poradce
Jazyky: čeština, angličtina

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.