Co je to plná moc k zastupování

Jde o jednostranný právní úkon, kdy jedna osoba zmocňuje osobu druhou k některým nebo ke všem právním úkonům. Jedná se o osvědčení pro třetí osoby. Tzv. akceptační doložka (vůle zmocněnce) nemusí být v plné moci projevena, jelikož tato skutečnost již vyplývá ze samotného zmocněncova jednání, který se prokazuje plnou mocí a na základě ní i jedná. Stačí tedy, když je uvedený pouze podpis zmocnitele.

Plná moc musí mít písemnou formu jen v případě, že to vyžadují dané právní úkony nebo pokud se jedná o tzv. generální plnou moc. Co se týká podpisu, ten musí být úředně nebo notářsky ověřený pouze v případech, kdy to vyžaduje zákon. V plné moci musí být vždy specifikován rozsah zmocněncova oprávnění

Účastníci plné moci

  • Zmocněnec - přijímá plnou moc a zastupuje někoho jiného v určitém právním jednání, může to být fyzická i právnická osoba
  • Zmocnitel - uděluje plnou moc

Kdy zaniká plná moc

Plnou moc je možné odvolat. Vždy zaniká v těchto případech:

  • pokud byla provedena právní jednání pro něž byla udělena
  • zmocnitel ji odvolá
  • zmocněnec ji vypoví
  • dojde k úmrtí zmocněnce nebo zmocnitele
Ing. Ondřej Velemínský
Ing. Ondřej Velemínský

Manažer pobočky Smíchov
Jazyky: čeština, angličtina

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.