/ Slovník pojmů / Plná moc /

Plná moc

PLNÁ MOC

Jedná se (dle občanského práva o) jednostranné právní jednání zmocnitele, kterým navenek deklaruje (vůči třetí osobě), že zmocňuje jinou oprávněnou osobu, tj. zmocněnce, aby ho v rozsahu zástupčího oprávnění zastupoval. Tzv. akceptační doložka resp. vůle zmocněnce nemusí být v plné moci projevena, jelikož tato skutečnost již vyplývá ze samotného zmocněncova jednání, který se prokazuje plnou mocí a na základě ní i jedná.

Zajímá vás víc? Spojte se s námi.

+420 810 100 100
kova@kova.cz