/ Slovník pojmů / Plná moc /

Plná moc

PLNÁ MOC

Jedná se (dle občanského práva o) jednostranné právní jednání zmocnitele, kterým navenek deklaruje (vůči třetí osobě), že zmocňuje jinou oprávněnou osobu, tj. zmocněnce, aby ho v rozsahu zástupčího oprávnění zastupoval. Tzv. akceptační doložka resp. vůle zmocněnce nemusí být v plné moci projevena, jelikož tato skutečnost již vyplývá ze samotného zmocněncova jednání, který se prokazuje plnou mocí a na základě ní i jedná.

Bc. Jana Vosková

Administrátorka dražeb, jazyky: čeština, angličtina

+420 602 206 205

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.