/ Slovník pojmů / Parcela /

Parcela

Parcela

Pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem