/ Slovník pojmů / Návrh na vklad /

Návrh na vklad

Co to je návrh na vklad do katastru nemovitostí

Návrh na vklad je zkráceně návrh na zahájení řízení o povolení zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Jedná se o úkon, kterým se provádí změna na listu vlastnictví. Může jít například o převod, koupi, prodej nebo o darování nemovitosti.

Co musí obsahovat formulář návrhu na zahájení řízení

  • označení katastrálního úřadu, pro který je návrh určený
  • údaje o osobách, které jsou účastníky řízení - fyzické osoby: jméno, příjmení, RČ a trvalý pobyt, právnické osoby: název, sídlo a IČ
  • označení práv, která mají být zapsána do katastru nemovitostí

Přílohy, které je nutné k návrhu na vklad přiložit

  • smlouvu - počet vyhotovení musí být vždy o dvě vyšší než je počet účastníků smlouvy
  • plnou moc - pokud je jedna ze stran zastupována
  • nabývací titul - listinu, na jejímž základě je prodávající oprávněn nakládat s nemovitostí
  • výpis z obchodního rejstříku - v případě, že je jednou ze stran právnická osoba zapsaná v OR
  • geometrický plán - jestli převodem dochází k dělení pozemků (stejný počet jako je počet smluv)
  • další přílohy, které určují specifické případy
 Václav Čuřík
Václav Čuřík

Senior realitní poradce
Jazyky: čeština, angličtina

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.