/ Slovník pojmů / Nájemní smlouva /

Nájemní smlouva

Nájemní smlouva zakládá závazkově právní vztah, v němž pronajímatel přenechává za úplatu nájemci věc, aby ji dočasně užíval nebo z ní bral plody.

Jak nenaletět při podpisu smlouvy