/ Slovník pojmů / Nájemní smlouva /

Nájemní smlouva

Co to je nájemní smlouva

Stručně řečeno je to dokument, který mezi sebou uzavřeli pronajímatel a nájemce. Musí mít písemnou formu. Je tu však jedna výjimka (tzv. faktický nájem), která chrání nájemce v případě, že by chtěl pronajímatel nájem náhle ukončit. Nájemní smlouva se považuje za uzavřenou (i když nebyla uzavřena písemně), pokud nájemce užívá byt nebo dům po dobu tří let. Nájemní smlouvu je možné uzavřít na dobu určitou i neurčitou. Obecně je nájem podle občanského zákoníku dočasným právním vztahem.

Náležitosti nájemní smlouvy

  • označení předmětu nájmu (přesná adresa a případně umístění v domě)
  • stav bytu nebo domu
  • počet místností
  • specifikaci příslušenství a vybavení
  • výši nájemného a způsob jeho plateb
  • částku za poskytované služby
  • situace, kdy je možné zvýšit nájem
  • možnost změn nájemní smlouvy

Podnájemní smlouva

O podnájmu mluvíme v případě, že nájemce pronajme dům, byt nebo jeho část další osobě - podnájemci. Na rozdíl od nájmu podnájem není chráněný zákonem a zaniká nejpozději se zánikem nájmu samotného.

Jak nenaletět při podpisu smlouvy

Ing. Ondřej Velemínský
Ing. Ondřej Velemínský

Manažer pobočky Smíchov
Jazyky: čeština, angličtina

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.