/ Slovník pojmů / List vlastnictví /

List vlastnictví

Co je to list vlastnictví

List vlastnictví (LV) je výpis z katastru nemovitostí, který dokládá vlastnictví k uvedeným nemovitostem. Dále jsou v něm uvedena případná věcná břemena (průchodu, průjezdu, vedení sítí), zástavní práva (ve prospěch banky) a jiná omezení k nemovitosti. Mohou tu také být informace o insolvenci nebo exekuci.

Informace na výpisu z katastru nemovitostí

List vlastnictví se dělí na dvě části. V první části jsou informace o vlastnících nemovitosti (jejich podílů) a informace o nemovitosti (číslo parcely, výměra, druh pozemku atd.). V části druhé jsou uvedena všechna zatížení (případná věcná břemena, předkupní a zástavní práva).

Přehled údajů, které jsou značené písmeny A-F:

  • A: údaje o vlastníku nemovitosti
  • B: údaje o nemovitostech vlastníka uvedeného v bodu A (B1: jiná práva k nemovitostem uvedeným v části B - právo věcného břemene)
  • C: omezení vlastnického práva (zástavní právo, věcné břemeno)
  • D: jiné zápisy, například informace o probíhajících řízeních, které se týkají evidovaných nemovitostí
  • E: nabývací tituly a jiné podklady pro zápis (kupní smlouva, darovací smlouva)
  • F: vztahuje se pouze na zemědělské pozemky, jde o vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám

Kde je možné získat list vlastnictví

Tuto listinu je možné získat na katastrálním úřadu nebo kontaktním místě tzv. Czech POINTU (Český podací ověřovací informační národní terminál), kterým jsou například pobočky České pošty a někteří notáři. Vystavení výpisu z katastru nemovitostí je zpoplatněné částkou 50 Kč za 1 stranu.

 Václav Čuřík
Václav Čuřík

Senior realitní poradce
Jazyky: čeština, angličtina

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.