/ Slovník pojmů / List vlastnictví /

List vlastnictví

List vlastnictví

Jedná se o výpis z katastru nemovitostí, dokládá vlastnictví k uvedeným nemovitostem, případná věcná břemena, zástavní práva a jiná omezení k nemovitosti.