/ Slovník pojmů / Kolaudační řízení /

Kolaudační řízení

Jedná se o správní řízení, během kterého stavební úřad zkoumá, jestli provedení stavby odpovídá předložené stavebně technické dokumentaci ověřené ve stavebním řízení stavebním úřadem a zda byly splněny podmínky územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Na základě kolaudačního řízení se vydává rozhodnutí o kolaudaci, ve kterém stavební úřad povoluje užívání stavby k danému účelu (případně může také stanovit podmínky pro využívání stavby).