/ Slovník pojmů / Kolaudace /

Kolaudace

Kolaudace je úřední postup, který musí proběhnout před tím, než začne být užívána určitá právě dokončená stavba.

Kolaudaci provede stavební úřad formou závěrečné kontrolní prohlídky stavby (pokud je k žádosti připojen odborný posudek autorizovaného inspektora, lze od této prohlídky upustit), na jejímž základě vyhodnotí, zda existují závady bránící bezpečnému užívání stavby. V negativním případě vydá kolaudační souhlas, v pozitivním rozhodne o zákazu užívání stavby.