Definice kolaudace

Kolaudace je úřední postup, který se uskutečňuje po dokončení všech realizačních prací, ale ještě před tím, než se začne daná stavba užívat. Provádí ji pracovník stavebního úřadu na základě žádosti stavebníka formou kontrolní prohlídky stavby, ať už se jedná o novostavbu, rekonstrukci, přestavbu, přístavbu či nadstavbu.

Tato závěrečná prohlídka se nemusí konat případě, že je k žádosti o kolaudaci připojený odborný posudek od autorizovaného inspektora. Pokud pracovník během prohlídky neshledá závady, které by bránily bezpečnému užívání stavby, vydá kolaudační souhlas. V opačném případě zákaz stavbu využívat.

 Miloslav Kovařík
Miloslav Kovařík

Výkonný ředitel
Jazyky: čeština, angličtina

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.