/ Slovník pojmů / Katastrální mapa /

Katastrální mapa

Co to je katastrální mapa

Podrobná polohopisná a popisná mapa velkého měřítka zobrazující nejen nemovitosti. Je udržovaná ve stálém souladu se skutečným stavem v terénu. Katastrální mapa je v digitální formě.

Co obsahuje polohopis katastrální mapy

 • hranice katastrálních území
 • hranice územních správních jednotek
 • státní hranice
 • hranice pozemků
 • obvody budov a vodních děl
 • hranice chráněných území a ochranných pásem
 • další prvky polohopopisu, jako jsou mosty a tunely
 • body polohového bodového pole

Co obsahuje popis katastrální mapy

Uvnitř mapového rámu

 • čísla bodů polohového bodového pole
 • čísla hraničních znaků na státní hranici
 • místní a pomístní názvosloví
 • označení parcel parcelními čísly a mapovými značkami

Vně mapového rámu (u analogové mapy, digitální mapa má tyto údaje v metadatech)

 • název Katastrální mapa
 • označení mapového listu a údaje o jeho poloze ve správním členění státu
 • údaje o souřadnicovém systému
 • měřítko
 • označení sousedních mapových listů
 • údaje o vzniku katastrální mapy
 • tirážní údaje a okrajové náčrtky

Kopie katastrální mapy

 • Využívá se za účelem zjištění umístění pozemku v území.
 • Slouží jako podklad pro: územní a stavební řízení, pro řízení o vyvlastnění pozemku, pro řízení o vydání povolení k využívání přírodního léčivého zdroje atd.
 Václav Čuřík
Václav Čuřík

Senior realitní poradce
Jazyky: čeština, angličtina

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.