/ Slovník pojmů / Katastr nemovitostí /

Katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí

Soubor údajů o nemovitostech v České republice zahrnující jejich soupis a popis a jejich geometrické a polohové určení. Jeho součástí je evidence vlastnických a jiných věcných práv a dalších, zákonem stanovených práv k těmto nemovitostem.