/ Slovník pojmů / Katastr nemovitostí /

Katastr nemovitostí

Co je to katastr nemovitostí

Soubor údajů o nemovitostech v České republice, který zahrnuje nejen jejich soupis a popis, ale také jejich geometrické a polohové určení. Součástí katastru nemovitostí je dále evidence vlastnických a jiných věcných práv a dalších práv k těmto nemovitostem, která stanovuje zákon. Zápis věcných práv a další zásady určuje nový občanský zákoník.

Katastr nemovitostí obsahuje

  • pozemky - parcely (jejich geometrické a polohové určení)
  • budovy, byty, nebytové prostory a údaje o nich (včetně rozestavěných)
  • právní vztahy a věcná břemena
  • údaje o bodovém polohovém poli
  • místní a pomístní názvosloví

Zápis do katastru nemovitostí

  • vklad - řeší vznik, změnu nebo zánik těchto práv: vlastnické, zástavní, předkupní a věcné břemeno
  • záznam - řeší vznik, změnu nebo zánik práv ze zákona, z rozhodnutí orgánu, příklep v dražbě apod.
  • poznámka - je pouze oznamovacího charakteru, například jde o poznámky spornosti nebo o zahájení exekučního řízení
  • výmaz
Zajímá vás více? Spojte se námi.