Co je to hypoteční úvěr a americká hypotéka

Hypoteční úvěr je střednědobý až dlouhodobý úvěr, jehož účelem je buď investice do nemovitosti nebo pořízení vlastního bydlení. Splacení hypotéky je zajištěné prostřednictvím zástavního práva k nemovitosti. V případě, že se jedná o neúčelový úvěr, jde o tzv. americkou hypotéku.

Příklady financování pomocí hypotéky

 • koupě nemovitostí (i spoluvlastnického podílu) do osobního vlastnictví
 • koupě družstevního podílu
 • nákup stavebního pozemku
 • výstavba bytu, rodinného domu či jiné nemovitosti
 • rekonstrukce nemovitosti
 • modernizace a údržby nemovitosti
 • vypořádání dědictví či společného jmění manželů
 • splacení úvěru, půjčky použité na investice do nemovitosti
 • profinancování dříve zaplacených vlastních prostředků (maximálně do 50 % úvěru)
 • kombinaci výše uvedených účelů

Hypoteční úvěr můžete využít i jako investici do bytových, administrativních a polyfunkčních budov (s převažující plochou bydlení nebo administrativní), kde návratnost hypotéky může být postavena na výnosech z nájemného z této nemovitosti.

Na jaké objekty je možné hypotéku použít

 • stavební pozemek určený ke stavbě rodinného domu, garáže nebo jiné nemovitosti sloužící k bydlení vč. příslušenství
 • byt, dům v osobním vlastnictví
 • bytové jednotky v družstevním vlastnictví
 • nemovitosti sloužící k individuální rekreaci (chaty, chalupy aj.)
 • bytový dům
 • administrativní a polyfunkční budovy s převažující plochou k bydlení nebo administrativní
 • nemovité příslušenství, které je součástí výše uvedených nemovitostí (garáž, bazén, sauna, terénní úpravy pozemku atd.)
 • nebytový prostor za předpokladu, kdy se realizací investičního záměru stane bytovou

Hypotékou lze financovat rovněž projekt k nemovitosti, inženýrské činnosti a zařízení staveniště.

V jaké výši mohu hypotéku získat

 • hypotékou můžete splatit až 90 % zástavní hodnoty nemovitosti
 • minimální výše hypotéky je 300 tis. Kč
 • maximální výše hypotéky není omezena
 • výše hypotéky je limitována schopností klienta splácet

Čerpání hypotečního úvěru

 • jednorázové čerpání hypotéky (např. koupě nemovitosti, refinancování úvěru)
 • postupné čerpání hypotéky (např. výstavba či rekonstrukce bytu, rodinného domu nebo v případě, že dohodnutá platba za nemovitost je rozložena do více splátek)

Jak budu hypoteční úvěr splácet

 • dobu splatnosti hypotéky můžete zvolit v rozmezí 5 – 40 let (v případě úvěru do 70 % hodnoty nemovitosti);
 • hypotéku jste povinni splatit nejpozději do 70-ti let věku;
 • po dobu čerpání hypotéky hradíte pouze úroky z aktuálně čerpané částky hypotečního úvěru;
 • po úplném vyčerpání hypotéky dle vaší volby: o formou pravidelných měsíčních hypotečních splátek (tzv. anuit). Anuita je konstantní platba zahrnující úrok a jistinu o formou progresivních splátek o formou degresivních splátek.

Čím budu za hypotéku ručit

 • vždy se ručí nemovitostí ležící na území České republiky;
 • hypotéku můžete zajistit formou zástavního práva ke kupované nebo jiné nemovitosti, popř. nemovitostí, která vznikne výstavbou;
 • nemovitost, která je předmětem zajištění hypotéky, nesmí být k datu čerpání zatížena zástavním právem třetí osoby a ani její převod nesmí být omezen s výjimkou zástavního práva, kterým je zajištěn úvěr poskytnutý stavební spořitelnou, SFRB a úvěr poskytnutý podle vyhlášky č. 136/1985 Sb.;
 • nemovitost, která je předmětem zástavního práva, musí být nejpozději před čerpáním hypotéky pojištěna a pojistné plnění musí být vinkulováno ve prospěch úvěrující banky.

Hypotéky 2018 - nové podmínky

Od 1. října platí nová pravidla, která zavedla Česká národní banka. Cílem tohoto opatření je, aby se lidé, kteří nemají dostatečné příjmy na splácení hypotečního úvěru, přestali nekontrolovatelně zadlužovat. Banky nesmí poskytovat hypotéku ani jiný úvěr zákazníkům, kteří by nesplnili nastavené limity označované jako DTI a DSTI. Existuje výjimka, která umožňuje tyto ukazatele navýšit o 5 %, ale pouze v opodstatněných případech.

Co je to DTI

Ukazatel, který sleduje, jaká je celková výše všech úvěrů ve vztahu k čistému ročnímu příjmu klienta. Nesmí překročit 9násobek.

Co je to DSTI

Ukazatel, podle kterého nesmí podíl všech splátek překročit 45 % všech měsíčních příjmů.

Co je to LTV (loan to value)

LTV je zjednodušeně řečeno poměr půjčky k hodnotě nemovitosti. Už od roku 2017 platí, že maximální výše hypotéky může být pouze 80% - 90 %.

Potřebujete poradit?

Neváhejte nás kontaktovat.