/ Slovník pojmů / Hypotéka /

Hypotéka

Hypoteční úvěr je střednědobý až dlouhodobý úvěr, jehož účelem je investice do nemovitosti.

Na co mohu hypotéku použít?

 • financování koupě nemovitostí (i spoluvlastnického podílu) do osobního vlastnictví;
 • financování koupě družstevního podílu;
 • financování nákupu stavebního pozemku;
 • financování výstavby bytu, rodinného domu či jiné nemovitosti;
 • financování rekonstrukce nemovitosti;
 • financování modernizace a údržby nemovitosti;
 • vypořádání dědictví či společného jmění manželů;
 • splacení úvěru, půjčky použité na investice do nemovitosti;
 • profinancování dříve zaplacených vlastních prostředků (maximálně do 50 % úvěru);
 • kombinaci výše uvedených účelů.

Hypoteční úvěr můžete využít i jako investici do bytových, administrativních a polyfunkčních budov (s převažující plochou bydlení nebo administrativní), kde návratnost hypotéky může být postavena na výnosech z nájemného z této nemovitosti.

Na jaké objekty mohu hypotéku použít?

 • stavební pozemek určený ke stavbě rodinného domu, garáže nebo jiné nemovitosti sloužící k bydlení vč. příslušenství;
 • byt, dům v osobním vlastnictví;
 • bytové jednotky v družstevním vlastnictví;
 • nemovitosti sloužící k individuální rekreaci (chaty, chalupy aj.);
 • bytový dům;
 • administrativní a polyfunkční budovy s převažující plochou k bydlení nebo administrativní;
 • nemovité příslušenství, které je součástí výše uvedených nemovitostí (garáž, bazén, sauna, terénní úpravy pozemku atd.);
 • nebytový prostor za předpokladu, kdy se realizací investičního záměru stane bytovou.

Hypotékou lze financovat rovněž projekt k nemovitosti, inženýrské činnosti a zařízení staveniště.

V jaké výši mohu hypotéku získat?

 • hypotékou můžete splatit až 85% zástavní hodnoty nemovitosti;
 • minimální výše hypotéky je 300 tis. Kč;
 • maximální výše hypotéky není omezena;
 • výše hypotéky je limitována schopností klienta splácet.

Jak mohu hypoteční úvěr čerpat?

 • jednorázové čerpání hypotéky (např. koupě nemovitosti, refinancování úvěru);
 • postupné čerpání hypotéky (např. výstavba či rekonstrukce bytu, rodinného domu nebo v případě, že dohodnutá platba za nemovitost je rozložena do více splátek).

Jak budu hypoteční úvěr splácet?

 • dobu splatnosti hypotéky můžete zvolit v rozmezí 5 – 40 let (v případě úvěru do 70 % hodnoty nemovitosti);
 • hypotéku jste povinni splatit nejpozději do 70-ti let věku;
 • po dobu čerpání hypotéky hradíte pouze úroky z aktuálně čerpané částky hypotečního úvěru;
 • po úplném vyčerpání hypotéky dle vaší volby: o formou pravidelných měsíčních hypotečních splátek (tzv. anuit). Anuita je konstantní platba zahrnující úrok a jistinu o formou progresivních splátek o formou degresivních splátek.

Čím budu za hypotéku ručit?

 • vždy se ručí nemovitostí ležící na území České republiky;
 • hypotéku můžete zajistit formou zástavního práva ke kupované nebo jiné nemovitosti, popř. nemovitostí, která vznikne výstavbou;
 • nemovitost, která je předmětem zajištění hypotéky, nesmí být k datu čerpání zatížena zástavním právem třetí osoby a ani její převod nesmí být omezen s výjimkou zástavního práva, kterým je zajištěn úvěr poskytnutý stavební spořitelnou, SFRB a úvěr poskytnutý podle vyhlášky č. 136/1985 Sb.;
 • nemovitost, která je předmětem zástavního práva, musí být nejpozději před čerpáním hypotéky pojištěna a pojistné plnění musí být vinkulováno ve prospěch úvěrující banky.

Zajímá Vás více? Spojte se s námi.