/ Slovník pojmů / Fond oprav /

Fond oprav

Fond oprav - definice

Fond oprav tvoří základní příjem Společenství vlastníků jednotek (SVJ). Je určený především pro úhradu nákladů spojených se správou domu a pozemku. Svými každoměsíčními příspěvky se na něm podílí vlastníci jednotek daného domu. Každý vlastník bytové jednotky přispívá do fondu oprav podle výše podílu na společných prostorách domu.

Co určuje výši podílu 

Pro výši podílu je většinou rozhodující celková plocha bytové jednotky. Výše podílu je specifikována v Prohlášení vlastníka a také ve výpisu Listu vlastnictví daného Katastrálního úřadu.