Definice exekuce

Jejím účelem je zajistit rychlou a účinnou ochranu věřitelových práv, která mu byla vůči dlužníkovi přiznána vykonatelným rozhodnutím soudu anebo jiným exekučním titulem. Kromě vymožení peněžité částky se může také jednat o donucení ke splnění jiné povinnosti.

Zajímá vás více? Spojte se námi.