/ Slovník pojmů / Družstevní byt /

Družstevní byt

Družstevní byt

Základním rozdílem oproti bytu v osobní vlastnictví je, že vlastníkem bytu je bytové družstvo a klient vlastní členská práva a povinnosti v bytovém družstvu, zejména pak právo nájmu družstevního bytu. Tato práva a povinnosti klient převádí nebo nabývá jakožto úplatný převod členských práv a povinností. Tento byt nelze zastavit ani s ní ručit v peněžním ústavu, proto při koupi družstevního bytu, respektive členských práva povinností k tomuto bytu je nutné dát do zástavy jinou nemovitostí.