Definice pojmu dražba

Dražbou se rozumí takový prodej, kdy se v určený den nabízí určitá věc ke koupi neurčitému počtu zájemců. Prodá se pak tomu, kdo nabídne nejvyšší částku. Dražba může být dobrovolná i nedobrovolná. Mezi nedobrovolné dražby patří například exekuční dražba. Z výtěžku nedobrovolné dražby je uspokojena pohledávka věřitele, případně více věřitelů.

Novým vlastníkem dražené věci se stává vydražitel. Tedy zájemce, který při dražebním jednání jednak učinil nejvyšší nabídku a zároveň splnil podmínky pro tento prodej, které jsou stanovené v dražební vyhlášce.

Předmět dražby

Prodat v dražbě je možné cokoli, pokud to není zakázáno zákonem.

  • Věci nemovité: domy, byty, pozemky
  • Věci movité: automobily, stroje, družstevní podíly, pohledávky, akcie, zásoby materiálů

Prodej nemovitosti s pomocí aukce nebo dražby. Co všechno vás čeká?

Zajímá vás více? Spojte se námi.