/ Slovník pojmů / Dražba /

Dražba

Dražba

Dražbou se rozumí takový prodej, kdy se v určený den nabízí určitá věc ke koupi neurčitému počtu zájemců a prodá se pak tomu, kdo nabídne nejvyšší částku. Z výtěžku dražby je uspokojena pohledávka věřitele, případně více věřitelů.
 
Předmětem dražebního jednání (dražby) mohou být jak nemovitosti, tak věci movité, ale např. i podnik. Novým vlastníkem dražené věci se stává vydražitel, tedy zájemce, který při dražebním jednání učinil nejvyšší nabídku za předpokladu, že splní podmínky pro tento prodej stanovené v dražební vyhlášce.
 
Existuje více režimů dražeb, exekuční dražba je jen jedním z nich.

Prodej nemovitosti s pomocí aukce nebo dražby. Co všechno vás čeká?

Zajímá vás více? Spojte se námi.
+420 810 100 100