/ Slovník pojmů / Bytový dům /

Bytový dům

Bytový dům

Činžovní dům

Bytový dům je stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena.

V případě vlastnického bydlení v bytových domech jsou jednotlivé byty v osobním vlastnictví majitelů a je založeno společenství vlastníků jednotek (SVJ), které se stará o bezproblémový chod celého domu.

Bytové domy mohou být také ve vlastnictví bytového družstva. V takovém případě jsou obyvatelé jednotlivých bytů členy bytového družstva s právem užívání bytu na základě nájemní smlouvy s tímto družstvem.

Vlastníkem bytového domu může být i fyzická nebo právnická osoba. Jednotlivé byty jsou zpravidla pronajímány. Jedná se o výhodnou investici s pravidelným měsíčním výnosem.

Spoluvlastnické vztahy k budovám a vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům upravoval Zákon o vlastnictví bytů. Důležitou součástí tohoto zákona bylo, tzv. prohlášení vlastníka, kterým se dělil bytový dům na jednotlivé bytové jednotky.

Tento zákon byl od 1.1.2014 zrušen novým občanským zákoníkem, který dále řeší vlastnické a spoluvlastnické vztahy k budovám, bytům a nebytovým prostorům.

Václav Čuřík

Senior realitní poradce, jazyky: čeština, angličtina

+420 605 200 200

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.