/ Slovník pojmů / Bytový dům /

Bytový dům

Pojem bytový dům

Činžovní dům

Bytový dům je stavba pro bydlení, ve které musí více než polovina podlahové plochy splňovat požadavky na trvalé bydlení a je také určená pro tento účel. Nachází se zde více bytů a kromě nich ještě další prostory označované jako "společné". Obvykle mezi ně patří vstupní haly, chodby, schodiště, sklepy a případně také prádelny, půdy ad. U bytového domu může, ale nemusí, být také dvorek nebo zahrada.

Vlastnictví bytového domu

Vlastníkem bytového domu může být fyzická nebo právnická osoba. Jednotlivé byty jsou zpravidla pronajímány. Jedná se o výhodnou investici s pravidelným měsíčním výnosem.

V případě vlastnického bydlení v bytových domech jsou jednotlivé byty v osobním vlastnictví majitelů a je založeno společenství vlastníků jednotek (SVJ), které se stará o bezproblémový chod celého domu.

Bytové domy mohou být také ve vlastnictví bytového družstva. V takovém případě jsou obyvatelé jednotlivých bytů členy bytového družstva s právem užívání bytu na základě nájemní smlouvy s tímto družstvem.

Spoluvlastnické vztahy k budovám a vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům upravoval zákon o vlastnictví bytů. Důležitou součástí tohoto zákona bylo tzv. prohlášení vlastníka, kterým se dělil bytový dům na jednotlivé bytové jednotky.

Tento zákon byl od 1.1.2014 zrušen novým občanským zákoníkem, který dále řeší vlastnické a spoluvlastnické vztahy k budovám, bytům a nebytovým prostorům.

 Václav Čuřík
Václav Čuřík

Senior realitní poradce
Jazyky: čeština, angličtina

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.