Byt

Byt k prodeji

Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou určeny a užívány k účelu bydlení, kdy se jedná se o prostorově oddělenou část domu, tedy prostoru, které fakticky nejsou součástí domu a společných prostor. Za součást bytu tak lze považovat vše, co je do něj pevně zabudováno, zejména:

  • vnitřní rozvody,
  • lokální kotle,
  • vstupní dveře,
  • WC mimo byt (např. na chodbě)

Bez těchto součástí by se byt bezesporu znehodnotil (nebylo by jej nebylo možné užívat). Za součást bytu už však nelze považovat např. komoru nebo sklep mimo byt (např. v suterénu), neboť jejich oddělením od bytu by k jeho znehodnocení nedošlo.

Na druhou stranu komora jako součást jednotky tuto podmínku jednoznačně splňuje, neboť komora a byt se stávají součástí jediného celku, jednotky (jinými slovy součásti věci hlavní, jednotky, jsou komora a byt).

Ondřej Žemlička

Senior realitní poradce, jazyky: čeština, angličtina

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.