/ Slovník pojmů / Byt v osobním vlastnictví /

Byt v osobním vlastnictví

Byt v osobním vlastnictví

Byt k pronájmu

Osobní vlastnictví bytů je evidované katastrem nemovitostí a prokazatelné z tzv. listem vlastnictví. Daný vlastník bytu je jeho majitelem a může s ním volně nakládat, pokud tomu nebrání jiné zákonné omezení či smluvní povinnost (např. závazek vlastníka vůči hypoteční bance, která poskytovala vlastníkovi úvěr na koupi bytu, že do doby splacení úvěru nepřevede byt na třetí osobu, předkupní právo apod.) Právo k bytu v osobním vlastnictví nezaniká v okamžiku smrti majitele, ale automaticky se dostává do dědického řízení.


U většiny bytů v osobním vlastnictví je povinnost hradit příspěvek na provoz domu, ve kterém se byt nachází, např. příspěvek do fondu oprav. Jako majitel v případě prodeje bytu platíte daň z příjmů za předpokladu, že jste v bytě, který převádíte, měli trvalé bydliště po dobu kratší než dva roky a nebo pokud jste vlastníkem nemovitosti byli po dobu kratší než 5 let (bez trvalého bydliště).

Majitel je vždy povinen hradit státu daň z nemovitosti (jejího vlastnictví). Byt v osobním vlastnictví dále můžete vnitřně upravovat a rekonstruovat bez souhlasu třetí osoby (za dodržení příslušných stavebních a souvisejících předpisů) a též jej lze bez omezení pronajímat.

Ondřej Žemlička

Senior realitní poradce, jazyky: čeština, angličtina

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.