/ Slovník pojmů / Byt v osobním vlastnictví /

Byt v osobním vlastnictví

Co je to osobní vlastnictví bytu

Byt k pronájmu

Osobní vlastnictví bytů je na rozdíl od bytů v družstevním vlastnictví evidované katastrem nemovitostí a prokazatelné tzv. listem vlastnictví. Popsáno je v zákoně č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Právo k bytu v osobním vlastnictví nezaniká v okamžiku smrti majitele, ale automaticky přechází do dědického řízení. Majitel má povinnost hradit státu daň z nemovitosti (z jejího vlastnictví).

Výhody bytu v osobním vlastnictví

Daný vlastník bytu je jeho majitelem a může s ním volně nakládat, má možnost ho:

  • pronajímat - bez souhlasu ostatních vlastníků
  • prodat - pokud mu v tom nebrání jiné zákonné omezení či smluvní povinnosti (např. závazek vlastníka vůči hypoteční bance, která poskytovala vlastníkovi úvěr na koupi bytu, že do doby splacení úvěru nepřevede byt na třetí osobu, dále předkupní právo apod.)
  • vnitřně upravovat a rekonstruovat - bez souhlasu třetí osoby (za dodržení příslušných stavebních a souvisejících předpisů)

Prodej bytu v osobním vlastnictví

K prodeji bytu budete potřebovat list vlastnictví, snímek katastrální mapy, nabývací titul a případně ještě nějaké další dokumenty, jako jsou plánky. S kupcem podepíšete kupní smlouvu a podáte návrh na vklad do katastru nemovitostí. Daň z příjmů hradíte pouze za předpokladu, že jste v bytě, který převádíte, měli trvalé bydliště po dobu kratší než 2 roky nebo pokud jste byli vlastníkem nemovitosti po dobu kratší než 5 let (bez trvalého bydliště).

Domovní řád a fond oprav

U většiny bytů v osobním vlastnictví je stanovená povinnost hradit příspěvek na provoz domu (společných prostor), ve kterém se byt nachází, např. příspěvek do fondu oprav. Dále je nutné dodržovat platný domovní řád.

 Ondřej Žemlička
Ondřej Žemlička

Senior realitní poradce
Jazyky: čeština, angličtina

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.