/ Slovník pojmů / Budoucí kupní smlouva /

Budoucí kupní smlouva

Budoucí kupní smlouva

Smlouva, ve které se prodávající a kupující zavazují kdy a za jakých podmínek uzavřou kupní smlouvu na předmětné nemovitosti. Tato smlouva je závazná a právně vymahatelná.