/ Slovník pojmů / Balkon/Lodžie/Terasa /

Balkon/Lodžie/Terasa

Balkon je předsazená konstrukce, přečnívající přes nosnou zeď.


Lodžie (z italského loggia – sloupová chodba, loubí) je zastropený prostor v budově otevřený navenek do exteriéru a oddělený jen sloupy, arkádami, kolonádou nebo zábradlím. Na rozdíl od balkonu nevystupuje ven z obvodové zdi.


Terasa je venkovní část stavby určená většinou k praktickým i architektonickým účelům. Terasa bývá větší než balkon, její umístění je většinou nad úrovní terénu, výjimkou nejsou ani střešní terasy.