/ Poradna / Pronájem nemovitosti – nejčastější dotazy /

Pronájem nemovitosti – nejčastější dotazy

Můžu pronajmout družstevní byt?

Nejdříve uvedeme na pravou míru, že se nejedná o pronájem, ale podnájem. Nájemníkem družstevního bytu jste už vy. Teoreticky ano, ale vždy záleží na stanovách bytového družstva, resp. nájemní smlouvě. Zde je zpravidla uvedeno, že musíte bytové družstvo požádat o souhlas s podnájmem. Také v nich mohou být specifikovány podmínky a různá omezení (například zákaz podnájmu cizincům). Často je požadovaný také administrativní poplatek. Ten může být jednorázový nebo třeba i roční.

Chci pronajmout byt, mám právo určit, kolik osob v něm bude bydlet?

Ano, vy jako majitel můžete určit, kolik osob bude v bytě, s ohledem na jeho velikost, žít. Nájemce má také povinnost vás informovat o případném zvýšení členů domácnosti. Doporučujeme si ve smlouvě stanovit, že je v tomto případě nutný váš souhlas. Podle zákona se sice nevztahuje na osoby nájemci blízké, ale lze to nahradit zvýšením nájmu o paušální částku v případě navýšení počtu osob nad stanovený počet.

Může mi pronajímatel zakázat mít v bytě psa?

Chov psa v pronajatém bytě vám majitel podle zákona zakázat nemůže. Přítomnost zvířete ale nesmí způsobit majiteli bytu ani ostatním obyvatelům domu nepřiměřené obtíže. Pronajímatel po vás však může chtít složení kauce v plné výši dle zákona, což je trojnásobek měsíčního nájemného. Také může požadovat vyšší nájem vzhledem k možnému vyššímu opotřebení bytu a vyšších nákladů na jeho renovaci.

Můžu si ve smlouvě o pronájmu bytu smlouvě stanovit určité podmínky?

Nájem je chráněný zákonem a ten dohlíží na to, aby byla dodržována práva nájemce. Nejde tedy ani na základě dohody stanovovat podmínky, které by byly v rozporu s občanským zákoníkem. Dále není možné například sjednávat smluvní pokuty ani zkracovat výpovědní lhůtu.

Nájemník neplatí, jak mám postupovat?

Nejdříve mu zašlete písemnou výzvu, aby vzniklý dluh uhradil v náhradní lhůtě. Ideální je stanovit ji na 7-10 dní. Také ho upozorněte, že když do stanovené lhůty částku neuhradí, může dojít k výpovědi nájmu. Pokud neuposlechne a dluh neuhradí a ani s vámi nekomunikuje, můžete mu dát výpověď s tříměsíční lhůtou. Tato výpověď musí být písemná a obsahovat důvod výpovědi a poučení o jeho právu vznést námitky nebo navrhnout přezkoumání soudem. Pokud vám nájemce nebude platit nájem a náklady na služby 3 měsíce, můžete mu zaslat okamžitou výpověď. Uveďte v ní všechny důležité náležitosti, jako jsou nájemce, pronajímatel, nájemní smlouva a datum, kdy byla uzavřena, adresa nemovitosti a označení bytu. Nájemce nemusí výpověď podepsat, stačí ji odeslat doporučeným dopisem na jeho adresu.

Máte jiný dotaz? Napište nám

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.