/ Poradna / Právo – nejčastější dotazy /

Právo – nejčastější dotazy

Jak je možné zrušit věcné břemeno nebo služebnost?

Věcné břemeno i služebnost je možné zrušit několika způsoby. Jedním z nich je dohoda mezi vlastníkem a oprávněným. Dalším je promlčení – pokud oprávněný nevyužívá předmět věcného břemene více než 10 let. Ve výjimečných případech jde zrušit také rozhodnutím soudu (musí být prokázán hrubý nepoměr mezi výhodou oprávněného a závazkem povinného). V případě osobních věcných břemen, služebností, je taková služebnost i věcné břemeno nepřevoditelné, zaniká v případě úmrtí oprávněného.

Může si cizinec koupit v České republice nemovitost?

Ano, podle novely devizového zákona č. 206/2011 Sb., která je účinná od 19. července 2011, si může koupit téměř jakoukoli nemovitost. Převod tuzemských nemovitostí je nyní možné uskutečnit bez ohledu na to, jaké je místo trvalého pobytu nebo sídlo nabyvatele.

Máte jiný dotaz? Napište nám

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.