Na severu Prahy se rozprostírá a nabízí pro prodej bytů městská čtvrť Libeň. Celkem zahrnuje oblast o ploše 738 ha a z velké části se řadí pod oblast Praha 8. Menší části pak zasahují i pod oblasti Prahy 7 a  Praha 9. Libeň je také oddělena od nedalekých Holešovic protékající Vltavou klikatící se po obou březích. Oblasti se kdysi říkalo pražské předměstí, dnes se setkáme s pojmem Stará Libeň,  doplněnou o novou zástavbu, nynější Nová Libeň.