/ Zajišťujeme veřejné dražby /

Zajišťujeme veřejné dražby

Efektivně zpeněžíme movitý i nemovitý majetek. Rychle, transparentně a za nejvyšší možnou cenu. Specializujeme se zejména na dražby, u nichž je navrhovatelem insolvenční správce, ale i na nedobrovolné dražby, které navrhuje zástavní věřitel.

KOVA Group a.s. je držitelem koncese na provádění veřejných dražeb dobrovolných a nedobrovolných. Má základní kapitál 5 000 000 Kč a pojištění odpovědnosti na 35 mil. Kč.