Aukce zemědělských staveb a pozemků, cca 8 tis m2, kú Obora u Kaznějova, okr. Plzeň-sever

Plzeň-sever, Obora
2 200 000 Kč
Nejnižší podání

Soubor nemovitých věcí: A) • stavba bez čp/če – způsob využití zem. stav, umístěna na parcele č. St 170/1 a St. 170/2 • stavba bez čp/če – způsob využití zem. stav, umístěna na parcele č. St. 228/1, St. 228/2, St. 228/3, St. 228/4, St. 228/5, St. 228/6; B) • pozemek parc.č. St. 228/4 o výměře 222 m2 – zastavěná plocha a nádvoří; na pozemku stojí stavba bez čp/če, zem. stav • pozemek parc.č. 58/1 o výměře 1 020 m2 – zahrada • pozemek parc.č. 678/3 o výměře 455 m2 – ostatní plocha • pozemek parc.č. 678/4 o výměře 114 m2 – ostatní plocha • pozemek parc.č. 942 o výměře 375 m2 – lesní pozemek • pozemek parc.č. 1404/2 o výměře 977 m2 – orná půda • pozemek parc.č. 1467/2 o výměře 197 m2 – lesní pozemek • pozemek parc.č. 1479 o výměře 411 m2 – zahrada • pozemek parc.č. 1687/4 o výměře 34 m2 – zahrada • pozemek parc.č. 1750/1 o výměře 3 887 m2 – orná půda • pozemek parc.č. 1852/6 o výměře 378 m2 – orná půda vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Kralovice, na LV č. 387, pro katastrální území Obora u Kaznějova, obec Obora, okres Plzeň-sever, (dále jen „předmět aukce“). Popis stavu předmětu aukce: A) Zemědělská stavba bez č.p. na st.č. 170/1, 170/2 Jedná se o jeden objekt zemědělské stavby rozdělené dle KN na dvě části, stavba je na pozemku jiného vlastníka. Jedná se o stavbu zděnou určenou pro chov zvířat. Stavbu tvoří jeden skladový prostor. Stavba je napojena na elektřinu, není vytápěna. Hala je bez oken, vrata jsou plechová. Stáří stavby cca 50 let, bez průběžné údržby – předpoklad provedení rozsáhlých stavebních úprav případně odstranění – z důvodu koroze konstrukce, zničené plechové opláštění – proděravěné. Stavba je využívána v rámci zemědělského areálu na uskladnění materiálu. Zemědělská stavba bez č.p. na st.č. 228/1-6 Jedná se o jeden objekt zemědělské stavby rozdělené dle KN na části, pouze jedna část je na pozemku vlastníka stavby. Jedná se o stavbu haly kovové konstrukce s plechovým opláštěním a zastřešením a zděnou nadezdívkou. Stavbu tvoří jeden skladový prostor. Stavba je napojena na elektřinu, není vytápěna. Hala je bez oken, vrata jsou plechová. Stáří stavby cca 50 let, ber průběžné údržby – předpoklad provedení rozsáhlých stavebních úprav případně odstranění – z důvodu koroze konstrukce, zničené plechové opláštění – proděravěné. Stavba je využívána v rámci zemědělského areálu na uskladnění materiálu. B) Jedná se o pozemek st.č. 228/4, p.č. 58/1, 678/3, 678/4, 942, 1404/2, 1467/2, 1479, 1687/4, 1750/1, 1852/6 vedené jako zast. plocha a nádvoří, orná půda, zahrada, ostatní plocha a lesní pozemek situované mimo zastavěnou část obce Rybnice. Ochrana nemovitostí zemědělských – zemědělský půdní fond. Jedná se o pozemky zemědělské, lesního pozemku mimo zastavěnou část obce, pozemků stavebního, ostatní plochy a zahrady v zastavěném území obce a jejího okraje. Lesní pozemky jsou převážně malého rozsahu bez výrazných porostů.

Nabídka
Nabídka
Číslo zakázkyKP011604
Druh zakázkyDražba
Stav zakázkyAktivní
Aktualizace16. 6. 2020
Dražba
Dražba
Druh dražbyAukce
Datum dražby 14. 07. 2020  10:00
Místo dražby www.realdrazby.cz
Termín první prohlídky 16. 06. 2020  10:00
Termín druhé prohlídky 16. 06. 2020  16:00
Vyvolávací cena 2 200 000 Kč
Znalecký posudek 1 221 968 Kč
Minimální příhoz 10 000 Kč
Jistina 100 000 Kč
Parametry
Parametry
Nemovitost
Forma vlastnictvíOsobní
Počet parkovacích míst0
KomunikaceAno
Plochy
Plocha parcely 8 070 m2
Inženýrské Sítě
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cena
Cena
2 200 000 Kč
Nejnižší podání

 Jan Dvořák
Jan Dvořák

Specialista na dražby, jazyky: čeština, angličtina, němčina

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.