Dražba lesních pozemků cca 4 000 m2, kú. Vanov

Jihlava, Vanov
64 700 Kč
Nejnižší podání

• Parcela č. 135/1 o výměře 310 m2 zapsaná jako ostatní plocha
• Parcela č. 135/2 o výměře 319 m2 zapsaná jako lesní pozemek
• Parcela č. 136 o výměře 3 147 m2 zapsaná jako lesní pozemek
• Parcela č. 137 o výměře 216 m2 zapsaná jako lesní pozemek
vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava, na LV č. 86, pro katastrální území Vanov, obec Vanov, okres Jihlava.
(dále jen „předmět dražby“)
Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Pozemky se nacházejí v uceleném souboru jižně od obce Vanov a leží cca 5 km severozápadně od města Telč. Jedná se o samostatný lesní porost ze tří stran obklopen polem a z jihovýchodní strany navazuje porost dřevin rostoucích mimo les. Severovýchodně na lesní pozemky navazuje ostatní plocha p.č. 135/1, která je ve skutečnosti využívána jako orná půda.
Lesní pozemky jsou na plošině mírně ukloněné k severovýchodu, po celé ploše porostlé dubovou kmeninou, v LHO je porost popsán jako slabá dubová kmenovina s podrostem ostatních kmenin. Kategorie lesů hospodářských.
Pozemek je dobře přístupný po silnici Telč - Vanov a následně po katastrované ostatní komunikaci, která vede až k samotnému pozemku. Jiné, než lesnické a zemědělské využití těchto pozemků je nepravděpodobné. Oceňované lesní pozemky náleží do přírodní lesní oblasti 16 Českomoravská Vrchovina, 5. lesního vegetačního stupně, řady kyselé.

Nabídka
Nabídka
Číslo zakázkyKP011491
Druh zakázkyDražba
Stav zakázkyZrealizováno
Aktualizace11. 2. 2021
Dražba
Dražba
Druh dražbyDobrovolná
Datum dražby 18. 04. 2019  11:00
Místo dražby www.realdrazby.cz
Termín první prohlídky 11. 04. 2019  14:00
Termín druhé prohlídky 15. 04. 2019  14:00
Vyvolávací cena 64 700 Kč
Znalecký posudek 97 000 Kč
Minimální příhoz 1 000 Kč
Jistina 1 Kč
Parametry
Parametry
Nemovitost
Forma vlastnictvíOsobní
Plochy
Plocha parcely 3 992 m2
Inženýrské Sítě
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cena
Cena
64 700 Kč
Nejnižší podání