Opakovaná dražba lesních pozemků cca 22 000 m2, kú. Strážkovice

České Budějovice, Strážkovice
131 666 Kč
Nejnižší podání

Jedná se o pozemky orientované svoji dlouhou stranou v přibližném směru Z-V až JZ- SV. Nacházejí se v jižní části k.ú. Strážkovice a jsou součástí lesního komplexu s místním názvem „Strážkovický les“. V JV části, při hranici k. ú. jsou pozemky č. parcel č. parcely 1335/1 a 1335/14 cca 1.5 km jižně od obce Strážkovice, pozemek č. parcely 1344 na mírně J exponovaném svahu nad chatovou zástavbou „Želízkův mlýn“ cca 2 km od obce. Dle převládající dřeviny a souboru lesních typů (SLT) jsou porostní skupiny zařazeny v hospodářských souborech (HS). Na pozemku č. parcely 1335/1 převládající smrk s vtroušenou borovicí na SLT 4H v HS 451 s obmýtní dobou 100 let. Na pozemku č. parcely 1335/14 smrk na SLT 40 v HS 471 s obmýtní dobou 110 let, na SLT 4I HS 431, obmýtí rovněž 110 let, na SLT 4H v HS 431 s obmýtní dobou 100 let. U převládající borovice se smrkem ve skupině 2F k4 na SLT 4I HS 433s obmýtní dobou 110 let, vtroušený dub s minimálním vyhláškovým obmýtím 120 let. Ve skupině 2 F k5 buk s dubem na SLT 4I v HS 456 s obmýtím 130 let, příměs douglasky s maximálním vyhláškovým obmýtím 120 let. Dle KN: • Parcela č. 1335/1 o výměře 1907 m2 zapsaná jako lesní pozemek • Parcela č. 1335/14 o výměře 10 790 m2 zapsaná jako lesní pozemek • Parcela č. 1344 o výměře 9 343 m2 zapsaná jako lesní pozemek vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice, na LV č. 649, pro katastrální území Strážkovice, obec Strážkovice, okres České Budějovice.

Nabídka
Nabídka
Číslo zakázkyKP011490
Druh zakázkyDražba
Stav zakázkyZrealizováno
Aktualizace9. 7. 2019
Dražba
Dražba
Druh dražbyDobrovolná
Datum dražby 25. 06. 2019  10:00
Místo dražby www.realdrazby.cz
Termín první prohlídky 13. 06. 2019  16:00
Termín druhé prohlídky 20. 06. 2019  16:00
Vyvolávací cena 131 666 Kč
Znalecký posudek 395 000 Kč
Minimální příhoz 2 000 Kč
Jistina 1 Kč
Parametry
Parametry
Nemovitost
Využití z hlediska ÚPPříroda, krajina, zeleň
Forma vlastnictvíOsobní
Počet parkovacích míst0
Plochy
Plocha parcely 22 040 m2
Inženýrské Sítě
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Dokumenty ke stažení
Dokumenty ke stažení
Cena
Cena
131 666 Kč
Nejnižší podání

 Jan Dvořák
Jan Dvořák

Specialista na dražby, jazyky: čeština, angličtina, němčina

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.