Dražba lesních pozemků cca 6 000 m2, kú. Horní Cerekev

Pelhřimov, Horní Cerekev
24 160 Kč
Nejnižší podání

• Parcela č. 2328/2 o výměře 117 m2 zapsaná jako trvalý travní porost
• Parcela č. 2329/1 o výměře 5705 m2 zapsaná jako lesní pozemek
• Parcela č. 2360/23 o výměře 24 m2 zapsaná jako orná půda
• Parcela č. 2360/24 o výměře 42 m2 zapsaná jako orná půda
vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov, na LV č. 1175, pro katastrální území 642681 Horní Cerekev, obec 547913 Horní Cerekev, okres CZ0633 Pelhřimov,
(dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Pozemky se nachází západně od obce Horní Cerekev při silnici H. Cerekev – Hříběcí v lokalitě jižně od obecní skládky odpadů. Lesní pozemek parc. č. 2329/1 tvoří tvarově nepravidelný pruh podél státní silnice, který severně přechází v rozšířenou část. Terén pozemku je nerovný, ve střední části (pod elektrovodem) s terénní depresí, která nad terénní hranou severně přechází v plochou a později balvanovitou část pozemku. Lesní porost je tvořen cca třemi skupinkami dřevin, v J skupině převládá SM tyčovina, ve skupině podél silnice pak DB, LP a JS. V plošně největší skupině západně od elektrovodu je věkově i tloušťkově diferencovaná směs dřevin BR, LP, SM, MD, BK, OS včetně několika starších BO a DB. Severní část pozemku oddělená pomyslnou spojnicí z rohu parcely 2330 / 6 na parcelu 2360/24 je nezalesněnou holinou zarostlou plevelnou vegetací po vytěžení dospělého porostu v minulých letech. Pozemek parc. č. 2328/2 přímo navazuje na severní okraj pozemku č. 2329/1, má podobný charakter se zbytky pařezů po smýcení porostu v předchozích letech. Pozemek parc. č. 2360/23 a 2360/24 tvoří 2 malé trojúhelníkové plochy podél jižního okraje lesního pozemku a jsou součástí stávajícího travního porostu.

Nabídka
Nabídka
Číslo zakázkyKP011489
Druh zakázkyDražba
Stav zakázkyZrealizováno
Aktualizace11. 2. 2021
Dražba
Dražba
Druh dražbyDobrovolná
Datum dražby 18. 04. 2019  11:00
Místo dražby www.realdrazby.cz
Termín první prohlídky 11. 04. 2019  10:00
Termín druhé prohlídky 15. 04. 2019  10:00
Vyvolávací cena 24 160 Kč
Znalecký posudek 36 240 Kč
Minimální příhoz 1 000 Kč
Jistina 1 Kč
Parametry
Parametry
Nemovitost
Forma vlastnictvíOsobní
Plochy
Plocha parcely 5 888 m2
Inženýrské Sítě
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Dokumenty ke stažení
Dokumenty ke stažení
Cena
Cena
24 160 Kč
Nejnižší podání