Dražba podílu 6/16 na pozemcích o celkové výměře 26 259 m2, Nové Hrady u Skutče

Ústí nad Orlicí, Nové Hrady,
36 300 Kč
Nejnižší podání

Pozemky vedené v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost pč. 320/1, pč. 329 a pč. 332 se nachází v kú. Nové Hrady, jihozápadně za obcí.
Z komunikace z Nových Hradů ve směru do obce Jarošov je moţno odbočit na nezpevněnou polní cestu, která končí zatravněnou plochou.
Pozemky se nachází v honu, nejsou vyznačeny kolíky. Orientace situování parcel v místní části Končina byla moţná pomocí náhledu do leteckého
snímku mapy.
U všech třech parcel jde o svaţité pozemky – JZ svah z větší části s porostem – zejména keři hlohu a náletových keřů. Slouţí jako remíz pro zvěř a
ptactvo. Pozemky nelze ve většině plochy vyuţívat k zemědělským účelům – jsou hospodářsky nevyuţitelné. Z hlediska územního plánu obce se
jedná o plochy smíšené, přírodní, což odpovídá skutečnému stavu.

Nabídka
Nabídka
Číslo zakázkyKP011370
Druh zakázkyDražba
Stav zakázkyZrealizováno
Aktualizace11. 2. 2021
Dražba
Dražba
Druh dražbyDobrovolná
Datum dražby 18. 01. 2018  11:00
Místo dražby www.realdrazby.cz
Termín první prohlídky 11. 01. 2018  14:30
Termín druhé prohlídky 17. 01. 2018  14:30
Vyvolávací cena 36 300 Kč
Znalecký posudek 35212,5 Kč
Minimální příhoz 1 000 Kč
Jistina  Kč
Parametry
Parametry
Nemovitost
Forma vlastnictvíJiné
Plochy
Plocha parcely 26 259 m2
Inženýrské Sítě
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cena
Cena
36 300 Kč
Nejnižší podání