Dražba podílu 6/16 na pozemcích o celkové výměře 26 259 m2, Nové Hrady u Skutče

Ústí nad Orlicí, Nové Hrady,
36 300 Kč
Nejnižší podání

Pozemky vedené v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost pč. 320/1, pč. 329 a pč. 332 se nachází v kú. Nové Hrady, jihozápadně za obcí.
Z komunikace z Nových Hradů ve směru do obce Jarošov je moţno odbočit na nezpevněnou polní cestu, která končí zatravněnou plochou.
Pozemky se nachází v honu, nejsou vyznačeny kolíky. Orientace situování parcel v místní části Končina byla moţná pomocí náhledu do leteckého
snímku mapy.
U všech třech parcel jde o svaţité pozemky – JZ svah z větší části s porostem – zejména keři hlohu a náletových keřů. Slouţí jako remíz pro zvěř a
ptactvo. Pozemky nelze ve většině plochy vyuţívat k zemědělským účelům – jsou hospodářsky nevyuţitelné. Z hlediska územního plánu obce se
jedná o plochy smíšené, přírodní, což odpovídá skutečnému stavu.

Nabídka
Nabídka
Číslo zakázkyKP011370
Druh zakázkyDražba
Stav zakázkyZrealizováno
Aktualizace11. 2. 2021
Dražba
Dražba
Druh dražbyDobrovolná
Datum dražby 18. 01. 2018  11:00
Místo dražby www.realdrazby.cz
Termín první prohlídky 11. 01. 2018  14:30
Termín druhé prohlídky 17. 01. 2018  14:30
Vyvolávací cena 36 300 Kč
Znalecký posudek 35212,5 Kč
Minimální příhoz 1 000 Kč
Jistina  Kč
Parametry
Parametry
Nemovitost
Forma vlastnictvíJiné
Plochy
Plocha parcely 26 259 m2
Inženýrské Sítě
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cena
Cena
36 300 Kč
Nejnižší podání

 Call centrum

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.