/ Ceník služeb /

Ceník služeb

1. Realitní zprostředkování

Zprostředkování prodeje nemovité věci

5 % z realizované kupní ceny, nejméně však 50 000 Kč + bonus*

Zprostředkování převodu družstevního podílu

5 % z realizované kupní ceny, nejméně však 50 000 Kč + bonus*

 

* Bonus navýšení provize o ½ částky včetně DPH dosažené nad nabídkovou cenu.

Zprostředkování pronájmu

Pronajímatel

Nájemce

1 měsíční nájem + DPH

1 měsíční nájem + DPH

2. Inzerce zakázek
Realitní servery
kova.cz, sreality.cz, reality.cz, realitymix.cz, bydleni.cz, LevneBydleni.cz, EuroBydleni.cz, Hyperreality.cz, RealCity.cz, kova.cz50 Kč/den

3. Odhady a znalecké posudky cen nemovitostí
Znalecké posudky
Jednotka4 000 Kč
Garážové stání2 000 Kč
Dům do 250 m2 užitné plochy8 000 Kč
Dům nad 250 m2 užitné plochy10 000 Kč
Tržní ocenění pro dědické řízení aj.
Jednotka1 500 Kč
Dům2 500 Kč
Pozemek1 500 Kč

4. Analýza vad nemovitosti dle §12 realitního zákona
Jednotka8 000 Kč
Pozemek5 000 Kč
Dům15 000 Kč
5. Správa nemovitostí a zastupování
Administrativní správa nemovitosti500 Kč/měsíc
Technická správa nemovitostínáklady + cestovné + agenturní provize
Vypracování vyúčtování služeb1 500 Kč
Jednání na základě plné moci1 000 Kč/hod
Předání nemovitosti nebo družstevního bytu včetně vypracování předávacího protokolu a formulářů pro převod energií1 500 Kč
Podání daňového přiznání dle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí.500 Kč

6. Úkony spojené s Katastrem nemovitostí
Výpis z katastru nemovitostí elektronickou formou83,3 Kč/strana
Ověřený výpis z katastru nemovitostí100 Kč + náklady
Ověřování listin100 Kč + náklady
Osobní podání listiny do podatelny Katastrálního úřadu *500 Kč
Kopie ze sbírky listin, pozemkových knih, snímky aj.*
300 Kč/hod
* Nezahrnuje kolkové známky

7. Příprava smluvní dokumentace
Vyjednání a sepis kupní smlouvy na nemovitost advokátem *25 000 Kč
Vyjednání a sepis dohody o převodu členských práv a povinností, resp. dohody o převodu družstevního podílu advokátem *25 000 Kč
Zajištění advokátní úschovy peněz *5 000 Kč
Sepis plné moci k prodeji / koupi nemovitosti advokátem *2 000 Kč
Sepis obecné plné moci1 000 Kč
Vyjednání a sepis nájemní/podnájemní smlouvy bytu5 000 Kč
Vyjednání a sepis nájemní/podnájemní smlouvy ostatní10 000 Kč
Vytvoření návrhu na vklad do KN – změna vlastnictví500 Kč
Vytvoření návrhu na vklad do KN – výmaz zástavního práva500 Kč
Vypracování předávacího protokolu nemovitosti nebo družstevního bytu800 Kč
Vypracování podkladů pro převod elektřiny, plynu, vody aj.
500 Kč
* Smlouvy sepisuje advokátní kancelář na základě objednávky

8. Příprava daňových přiznání
Vypracování daňového přiznání k dani z nemovitých věcí za jednotku a pozemek1 000 Kč
Vypracování daňového přiznání k dani z nemovitých věcí za rodinný dům1 500 Kč
Vypracování daňového přiznání k dani z nemovitých věcí za ostatní druhy nemovitostí1 000 Kč + 300 Kč za každou nemovitost
9. Reklamní služby a poradenství
Marketingové poradenství1 500 Kč/hod
Grafické práce a tiskdle skutečných nákladů + agenturní provize
Agenturní provize15 %

10. Ostatní služby
Cestovní náklady10 Kč/km
  • Pokud není uvedeno jinak, jsou uvedené ceny bez příslušné sazby DPH.
  • Ceník je platný od 1. 8. 2021.
Zajímá Vás více? Spojte se s námi